Richtsnoeren nieuwe WBP open voor commentaar

Het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) heeft een document gepubliceerd waarin zij toelicht hoe zij organisaties gaat houden aan de recente aanpassingen in de privacy-wetgeving. Deze aanpassingen gaan per 1 januari 2016 in, waarbij de meest opvallende wijzigingen a) de meldplicht…
Lees meer

Ethiek en Privacy, een nieuwe invalshoek…

Niet alles wat wettelijk is toegestaan, is daarmee ook “wenselijk”, “netjes”, “eerlijk” of “goed”. De wetgever rent bijna per definitie op enige afstand achter de snelle innovaties aan en in het “gat” wat zo getrokken wordt, ontstaan soms twijfelachtige praktijken….
Lees meer

Vreemde mogendheid kijkt mee… en dat is wettelijk geregeld

Alle (!) officiële persoonlijke gegevens van iedere (!) Nederlandse burger,  kunnen door de Amerikaanse overheid opgevraagd worden. Dus ook gegevens van onze politici, bestuurders, ondernemers, ordehandhavers, spionnen en rechters, et cetera. En dat geheel volgens de wet. Dat valt op…
Lees meer

Virtuele dood en geboorte als hack

Het proces om iemand dood te verklaren, of om een geboorte aan te melden, is in veel landen (te) simpel te hacken, aldus Chris Rock. De redenen om deze zwakheid in het proces te willen gebruiken zijn legio. Van het…
Lees meer

Meldplicht datalekken: wat te doen als….

Bij de Gemeente Leiden is een ambtenaar gestraft omdat deze veelvuldig (!) gegevens raadpleegde waar hij/zij niets mee van doen had. De identiteit van deze ambtenaar is geheim gehouden. Het goede nieuws is dat de ingerichte administratieve controle, het geregeld…
Lees meer

Privacy-purist en Data-delver vinden elkaar

WSJ meldt een op het eerste gezicht nogal onverwacht partnership. Google, bekend om zijn ongekende honger naar meer data, is een samenwerking aangegaan met Silent Circle, de privacy-puristische leverancier van onder andere de Blackphone. Beide bedrijven hebben elkaar gevonden op…
Lees meer

Safe Harbour gered?

Volgens persbureau Reuters is de revisie van de Safe Harbour regeling op een oor na gevild. Het Safe Harbour Agreement, dat het voor Europese bedrijven mogelijk maakte persoonsgegevens door een Amerikaans bedrijf te laten verwerken, staat al enige tijd onder…
Lees meer

Windows 10: privacy-onvriendelijk by default

Microsoft heeft met de introductie van Windows 10 een duidelijke keuze gemaakt om klanten te laten betalen met hun privacy. Niet alleen de algemene voorwaarden doen, en deden, menigeen de wenkbrauwen fronsen. Een snelle inspectie na installatie laat zien dat…
Lees meer

GDPR geen gelopen race

De Europese regeringen vinden de eerder voorgestelde Europese Privacywetgeving te streng. Dat valt op te maken uit het voorstel voor de verordening die de ministers van Justitie in de Raad van de Europese Unie hebben opgesteld. Belangrijke voorgestelde afzwakkingen van…
Lees meer

Hack van Amerikaanse overheid gigantisch

De daadwerkelijke omvang van de recente hack van het Office of Personal Management van de Amerikaanse overheid begint steeds duidelijker te worden, nu bij een onderzoek na een eerste hack ook een tweede werd ontdekt. Samengevat: Opgeslagen data was niet encrypted;…
Lees meer