Vooruitblik: de GDPR in hoofdlijnen

De General Data Protection Regulation (GDPR) wordt een Europa-brede wet die de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) naar verwachting per 2018 zal vervangen. Volgens het meest recente tijdpad wordt de GDPR per 1 januari 2016, met een implementatietermijn van 2…
Lees meer

Privacywetgeving steeds strenger

De aanvulling op de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) die het CBP uitgebreidere boetebevoegdheid geeft en stringentere eisen stelt aan de meldplicht van privacy-lekken is gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2016. Vanuit Europa staat…
Lees meer

Smartphone-settings: jongeren beschermen hun privacy beter

Een Duits onderzoek van telecombedrijf Bitkom naar het gebruik van smartphones, wijst er op dat jongeren hun privacy-settings aanzienlijk vaker aanpassen dan ouderen. Veranderingen, zoals het uitzetten van microfoons, toegangsbeperking tot contacten, foto’s en locatiegegevens, werd door respondenten tussen de…
Lees meer

Gemeenten niet zo net met Suwinet

Het gebruik van Suwinet, een systeem waarin voor Gemeenteambtenaren data van verschillende overheidsinstanties te raadplegen is, voldoet niet aan de Privacynormen. Sommige Gemeenten geven derden zoals incassobureau’s toegang. Ook is het systeem misbruikt om bijvoorbeeld adresgegevens van blijf-van-mijn-lijf bewoners te…
Lees meer

Privacy een zorg?

Een onderzoek van BDO laat zien dat privacy in de zorg nog niet de aandacht krijgt die het – alleen al vanuit wettelijke verplichtingen – verdient. Van de 55 bevraagde instellingen: kent 62% de meldplicht datalekken niet, kent 60% kent…
Lees meer

Privacy: stemmen met je voeten

Het grondrecht op privacy wordt aan de voordeur op politiek terrein zwaar bevochten. Zowel overheden, (inter)nationaal bedrijfsleven als privacyorganisaties worstelen openbaar en in schimmiger lobbynetwerken voor hun belangen. Aan de achterdeur is ook beweging waar te nemen. De laatste tijd…
Lees meer

Safe Harbour: it’s getting cloudy…

Neemt u diensten af van Exact, Perfectview, Afas, Unit4, Ziggo, KP, Ordina, Centric of een andere Nederlandse Public Cloud aanbieder dan loopt u risico. De dienstverlening zou deze zomer onwettig kunnen worden en per direct moeten stoppen. Het is verstandig…
Lees meer

Eerste Kamer akkoord met fors hogere privacy-boetes

Volgens de website van de Eerste Kamer is het wetsvoorstel “Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp” op 26 mei door de eerste kamer zonder stemming aangenomen. Dit betekent dat, na de ondertekening van de wet door de Koning en…
Lees meer

Wet “Meldplicht Datalekken”: 26 mei in de Eerste Kamer

De behandeling van de “Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid CBP” wordt door de Eerste Kamer op 26 mei plenair besproken. De Eerste Kamer Commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 19 mei een eindverslag gepubliceerd, waarin zij aangeeft dat…
Lees meer