“Straks bepaalt Google de Europese privacy wetgeving”

Greenpeace heeft deze week de voorlopige inhoud van het “TransAtlantic Trade and Investment Partnership” (TTIP) gelekt. Het document is te lezen als een machtsgreep van de internationale “big business”. Hoewel niet het gehele document gelekt is, zijn met betrekking tot Privacy opvallende zaken:

  • Het ontbreekt aan een algemene clausule die landen het recht geeft handel te reguleren ten behoeve van het welzijn in de eigen samenleving;
  • De (vertegenwoordigers van) Amerikaanse grootbedrijven willen vooraf inzicht in Europese wetgeving in wording, alsmede invloed in de werkgroepen en comités die de Europese wetgeving uitwerken en de besluitvorming voorbereiden. Met als gevolg een schimmig traject buiten het zicht van de democratisch gekozen vertegenwoordigers om;
  • En natuurlijk het veelbesproken, gesloten “dispute settlement”. Hierbij kunnen grootbedrijven achter gesloten deuren en zonder gebruik te maken van onafhankelijke rechtbanken, schadevergoeding eisen van landen als zij menen tegen een oneerlijke of onnodige(?!) handelsbarrière aangelopen te zijn. Zo kan een grootbedrijf een land onder druk zetten om onwelgevallige wetgeving die op stapel staat, te laten varen.

Wordt TTIP op deze wijze aangenomen, dan zou Google bijvoorbeeld de Europese privacywetgeving sterk kunnen beïnvloeden.

Omdat een internationaal bedrijf betrekkelijk makkelijk en flexibel domicilie kan kiezen, geeft TTIP de internationale economische elite een zware stem. Los van de democratische processen in onze westerse samenlevingen en daarmee ten koste van die samenlevingen. Dat is geen academische discussie. Het al veel langer bestaande en met TTIP te vergelijken NAFTA, laat dit proces zien. Lees bijvoorbeeld de bespreking van het “internationaal secretariaat” van NAFTA, die de belangen van de samenlevingen in de US, Mexico en Canada hoort te dienen:

“In reality, due to limited enforceability and lax regulation, this body [-the international secretariat, BdG-] has not been very active, and is unequal in power to the investment and free trade lobbies. Going forward, US domestic opposition to NAFTA is great among the environmental and labour communities and will grow as interests clash. This means that the international secretariat needs greater authority to overcome the narrow interests of business elites in each country, and thus endow NAFTA with democratic legitimacy.”

Over de auteur

Boudewijn de Graaf
Docent studierichting Business & IT Management Hogeschool Rotterdam. Gastspreker. Eigenaar van Kronenbeeck.nl, adviesbureau voor het optimaliseren van organisaties. Brede veranderkundige, bestuurskundige, organisatiekundige en ICT achtergrond. Specialisaties: organisatieontwikkeling, privacy management, risk management.