Tools voor de FG/PO/DPO

Algemeen

 • Deze verzameling is bedoeld voor mensen die “iets” met Privacy in hun organisatie moeten, zoals de Functionaris Gegevensbeheer (FG), de Privacy Officer (PO) of Data Protection Officer (DPO).
 • De tools zijn een verzameling handige hulpmiddelen en achtergrondinformatie, in de loop der tijd verzameld en vrijelijk beschikbaar op Internet. Ze zijn op geen enkele wijze mijn eigendom. Alle rechten rusten dus bij de oorspronkelijke rechthebbenden, die ik ook als Bronlink heb opgenomen. Wil je zeker weten dat je de meest recente versie hebt, volg dan de gegeven link.
 • Voor het gemak en de snelheid heb ik ook verwijzingen naar gecomprimeerde Zipfiles opgenomen. Na aanklikken krijg je, afhankelijk van de instellingen van je browser, de keuze waar je ze op je systeem wilt hebben opgeslagen OF het bestand wordt direct opgeslagen in je standaard “Download” map. Daar kun je ze dan uitpakken met het Zip-programma van jouw systeem.
 • De links zijn volgens dezelfde indeling gegroepeerd als de hoofdstukindeling van de Privacy Inleiding op deze website.

Wetgeving

Europese wetgeving:

 • Totaaloverzicht en toelichting, Zipfile, Bron
 • De basisrichtlijn voor Privacy Bescherming 95/46/EG, Zipfile, Bron
 • De ePrivacy Richtlijn 2002/58/EG, Zipfile, Bron
 • Export: modelcontracten 2010/87/EG, Zipfile, Bron
 • Export: landen buiten de EU met een adequaat Privacy Regime, Zipfile, Bron
 • Privacy Breach: verordening 611/2013, Zipfile, Bron
 • Verslag 2003 over de vorderingen van de invoering van de wetgeving in Europa, Zipfile, Bron
 • Verslag 2007 over de vorderingen van de invoering van de wetgeving in Europa, Zipfile, Bron

Nederlandse wetgeving:

 • De Wet Bescherming Persoonsgegevens, Zipfile, Bron
 • Meldingsbesluit Wbp, melden gegevensverwerking, Zipfile, Bron
 • Melden gegevensverwerking Wbp, regeling en formulier, Zipfile, Bron
 • Melden gegevensverwerking Wbp, Vrijstellingsbesluit, Zipfile, Bron
 • Transparantie en kosten: besluit kostenvergoeding door Betrokkene, Zipfile, Bron
 • Juridische leidraad WBP en wetgeving, Ministerie van Justitie, Zipfile, Bron
 • Advies CBP over voorgaande leidraad, Zipfile, Bron
 • De Wet op de Politie Gegevens, Zipfile, Bron
 • Besluit verlenging WPG machtiging RIEC, Zipfile, Bron
 • De Wet op de Telecommunicatie, Artikel 11, Zipfile, Bron
 • De Wet op de Telecommunicatie, Artikel 13, Zipfile, Bron
 • Gemeentewet, Artikel 151c (Cameratoezicht), Zipfile, Bron
 • De Wet op Internet, Arnoud Engelfriet, Zipfile, Bron

Toezicht

 • Handreiking Audits en Zelfevaluatie van het CBP, Zipfile, Bron
 • Raamwerk voor Audits van het CBP, Zipfile, Bron
 • Toelichting van het CBP op de Zelfevaluatie en Quickscan, Zipfile, Bron
 • De Zelfevaluatie van het CBP, Zipfile, Bron
 • De Quickscan van het CBP, Zipfile, Bron
 • PIA handleiding en vragenlijst van NOREA, Zipfile, Bron
 • PIA handleiding en vragenlijst speciaal voor Rijksorganisaties en ZBO’s, Zipfile, Bron

Techniek

 • Cybersecurity-beeld Nederland, NCSC, Zipfile, Bron
 • Aanbiedingsbrief bij bovenstaand rapport, NCTV, Zipfile, Bron
 • Cybersecurity-strategie Nederland, NCSS Zipfile, Bron
 • Resolutie Informatieveiligheid Gemeenten, VNG Zipfile, Bron
 • Strategische Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten, IBD Zipfile, Bron
 • Tactische Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten, IBD Zipfile, Bron
 • GAP Analyse Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten, IBD Zipfile, Bron
 • Voorbeeld Informatiebeveiligingsbeleid Gemeenten, IBD Zipfile, Bron
 • Quickscan Informatiebeveiligings-Baseline Rijk, IBD Zipfile, Bron
 • Inrichtingsadvies Security Operations Center, PVIB Zipfile, Bron
 • Inrichten Information Security Management System, IBD Zipfile, Bron
 • Meer over cameratoezicht

Organisatie

 • Handreiking Functionaris Gegevensbescherming, CBP Zipfile, Bron
 • Privacy Management Framework, Nymity Zipfile, Bron
 • Privacy Management Framework, Scope details, Nymity Zipfile, Bron
 • Privacy Management Framework, Poster, Nymity Zipfile, Bron

Laat commentaar achter