Inleiding

Definitie

Het begrip Privacy, het niet alles altijd met iedereen te hoeven delen, heeft diverse denkers tot even diverse definities gebracht. Er is dan ook niet één leidende definitie.

Het brede begrip omvat bescherming van de fysieke integriteit van het lichaam en de eigen leefruimte; de bescherming van huis en gezin en de goede naam; vertrouwelijke communicatie; en bescherming van persoonlijke informatie. Een prettig leesbare omschrijving van het begrip wordt op Wikiipedia gegeven. Terugkerend thema is de spanning tussen de individuele vrijheid en het belang van anderen.

Op deze website kies ik voor de volgende, beperkte, definitie die aansluit bij de missie van de Autoriteit Persoonsgegevens:

privacy is het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens

inclusief vertrouwelijke communicatie, waarbij

een persoonsgegeven elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is.

Invalshoeken

De vele invalshoeken die gekozen kunnen worden, samen met de vaak grote belangen, maken het vinden van de (meest) wenselijke oplossing van Privacyvraagstukken ingewikkeld. Ethiek, Wetgeving, Techniek, Sociale Wetenschap, Psychologie, Zorg & Welzijn, Veiligheid, Marketing & Handel, om er maar een paar te noemen, leggen elk andere accenten. De technische mogelijkheden zowel qua oogsten van persoonlijke data (“The Internet Of Everything”) als qua analyse en verwerking (“Big Data”) nemen met de dag toe. Het antwoord van vandaag is morgen alweer ontoereikend.

Omdat deze website vooral bedoeld is voor personen die “iets” met Privacy moeten in hun organisatie, heb ik de invalshoeken voor deze inleiding bewust beperkt tot de volgende vier:

  • Wetgeving: met welke wetgeving heb je zoal te maken, hoe komt die wetgeving tot stand en wat mag eigenlijk?
  • Toezicht: hoe zit extern en intern toezicht in elkaar, hoe kun je hoge boetes, onderbreking van de bedrijfsvoering en verlies van vertrouwen van de buitenwereld voorkomen?
  • Techniek: wat zijn de hoofdlijnen van Informatie en Communicatie Technologie en Informatie Beveiliging om te waarborgen dat dat wat moet kan, en dat wat niet moet gebeuren ook niet kan gebeuren?
  • Organisatie: hoe realiseer je met betrekking tot Privacy een samenhangend geheel in en tussen organisaties, welke taak zou wie kunnen en moeten vervullen?

Schatplichtigheid

Deze samenvatting is bedoeld als een introductie, zodat je na lezing nieuwe informatie over Privacy makkelijker kunt plaatsen en in perspectief kunt zetten. Ik heb zo veel als mogelijk bronnen die het verhaal verder verdiepen als link opgenomen. Het is aan te bevelen om die pagina’s ook echt te bezoeken en even door te nemen.

Daar waar je in deze vogelvlucht feitelijke onjuistheden aantreft, gebroken links ontdekt of bekend bent met betere algemeen toegankelijke bronnen, wees dan zo vrij om ze via email te melden.

 

Laat commentaar achter