Eerste Kamer akkoord met fors hogere privacy-boetes

Volgens de website van de Eerste Kamer is het wetsvoorstel “Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp” op 26 mei door de eerste kamer zonder stemming aangenomen. Dit betekent dat, na de ondertekening van de wet door de Koning en betrokken minister, de afkondiging in het Staatsblad binnenkort zal volgen.

Per wanneer het Cbp boetes van €810.000,- euro – of meer – kan uitdelen voor overtredingen van de Privacy-wetgeving in brede zin is nog niet bekend. Wel is te verwachten dat dit vrij snel na de afkondiging zal zijn. Immers, de privacy wet- en regelgeving zelf is (met uitzondering van de extra meldplicht) niet aangepast, waardoor de wetten en voorschriften al jaren gelden.

 

Over de auteur

Boudewijn de Graaf
Kerndocent studierichting Business & IT Management Hogeschool Rotterdam, eigenaar van Kronenbeeck.nl, zelfstandig consultant gespecialiseerd in Privacy Management. Brede veranderkundige, bestuurskundige, organisatiekundige en ICT achtergrond.