Intern Europees advies: “Sluit Privacy expliciet uit van TTIP!”

Het handelsverdrag tussen de EU en de USA, dat achter gesloten deuren wordt voorbereid, zou privacy en data protectie expliciet als handelsbarrière moeten uitsluiten. Dit advies krijgt het Europese Parlement (EP) “getrapt” van het Comittee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE).

LIBE is “ernstig bezorgd” omdat het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), zoals het voor haar in een concept-tekst te lezen is, “de veiligheidswaarborgen voor export van persoonlijke data buiten de EU volkomen ondermijnt”. Bovendien vindt LIBE dat “juridische besluitvorming over fundamentele rechten alleen uitgevoerd mag worden door bestaande, daartoe bevoegde rechtsprekende organen”. Het veelbesproken Investor State Dispute Settlement (ISDS) , waarbij bedrijven een staat kunnen aanklagen en het buiten de gangbare rechtspraak in beslotenheid wordt afgehandeld, “ondermijnt de democratie”.

Dit wil niet zeggen dat hiermee de TTIP-tekst ook daadwerkelijk zal worden aangepast. LIBE is slechts 1 van de 14 comittees die advies uitbrengt aan het Comittee on International Trade (INTA), die dit dossier onder zich heeft. INTA rapporteert, mede op basis van deze brede input, op haar beurt naar verwachting begin juni het EP over haar standpunt rond TTIP. Het EP kan op basis hiervan een resolutie aannemen, wat vooralsnog een politiek statement is zonder rechtsgevolgen. Het EP kan, als het zo ver is, wel een veto uitspreken over het definitieve voorstel wat de Europese Commissie (EC) heeft uitonderhandeld met de USA. Het zou voor de EC dus onverstandig zijn om een sterk signaal van het EP naast zich neer te leggen.

Over de auteur

Boudewijn de Graaf

Kerndocent studierichting Business & IT Management Hogeschool Rotterdam, eigenaar van Kronenbeeck.nl, zelfstandig consultant gespecialiseerd in Privacy Management.

Brede veranderkundige, bestuurskundige, organisatiekundige en ICT achtergrond.