Nieuwe Europese Privacy-wetgeving niet eerder dan begin 2016 verwacht

De renovatie van de 20 jaar oude Europese privacy wetgeving, die volgens planning dit jaar gerealiseerd zou zijn, is niet eerder te verwachten dan begin volgend jaar. Dit meldt Jan Albrecht, een Duits lid van De Groenen in het Europees Parlement. Albrecht, gespecialiseerd in burgerrechten, democratie en data protectie, volgt de ontwikkelingen op de voet.

Albrecht geeft in The Parliament Magazine aan dit te betreuren. Hij haalt aan dat er 28 verschillende data protectie autoriteiten zijn en onderling afwijkende nationale implementaties van de Europese wetgeving, waarbij de wetgeving bovendien stamt uit een tijd waarin internet en mobiele telefonie nog moesten opkomen en social media niet eens bestond. De complexiteit om op Europese schaal te voldoen aan de wetgeving, samen met de afwijkende mogelijkheden die er binnen de lidstaten zijn om compliance af te dwingen, maken dat er geen sprake is van één Europese markt met gelijke kansen. Dit is nadelig voor het bedrijfsleven en slecht voor de privacy van de burgers. Albrecht pleit voor meer afstemming tussen de data protectie autoriteiten en meer mogelijkheden voor individuele burgers om hun recht te halen en zelf te kunnen kiezen hoeveel privacy-risico zij willen lopen.

Deze vertraging staat overigens los van het tijdpad van de nieuwe Nederlandse wetgeving op het gebied van “Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid CBP” die bij de Eerste Kamer ligt.

Over de auteur

Boudewijn de Graaf

Kerndocent studierichting Business & IT Management Hogeschool Rotterdam, eigenaar van Kronenbeeck.nl, zelfstandig consultant gespecialiseerd in Privacy Management.

Brede veranderkundige, bestuurskundige, organisatiekundige en ICT achtergrond.