Politie mag niet ‘zo maar’ Mobiele Telefoon doorzoeken

Op 22 april 2015 oordeelde het Hof Arnhem – Leeuwarden dat de politie een in beslag genomen smartphone uitsluitend mag inzien als daar vooraf het belang van is aangetoond.

Het doorzoeken van een telefoon op basis van de algemene bevoegdheid voor inbeslagname is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, oordeelde het Hof. Dit omdat telefoons tegenwoordig niet alleen verkeersgegevens, maar ook veel privé-informatie bevatten. De Nederlandse wetgeving schiet, aldus het Hof, tekort in begrenzing van de onderzoeksbevoegdheid van de Politie, met name met betrekking tot noodzakelijkheid en proportionaliteit.

 

Over de auteur

Boudewijn de Graaf

Kerndocent studierichting Business & IT Management Hogeschool Rotterdam, eigenaar van Kronenbeeck.nl, zelfstandig consultant gespecialiseerd in Privacy Management.

Brede veranderkundige, bestuurskundige, organisatiekundige en ICT achtergrond.