Privacy een zorg?

Een onderzoek van BDO laat zien dat privacy in de zorg nog niet de aandacht krijgt die het – alleen al vanuit wettelijke verplichtingen – verdient. Van de 55 bevraagde instellingen:

  • kent 62% de meldplicht datalekken niet,
  • kent 60% kent de Europese privacy-verordening niet en
  • bij 49% van de directies/besturen zit privacy en/of infobeveiliging bij geen enkel lid in de portefeuille.

Over de auteur

Boudewijn de Graaf
Kerndocent studierichting Business & IT Management Hogeschool Rotterdam, eigenaar van Kronenbeeck.nl, zelfstandig consultant gespecialiseerd in Privacy Management. Brede veranderkundige, bestuurskundige, organisatiekundige en ICT achtergrond.