Huisregels

Om een bezoek aan deze website voor iedereen tot een positieve ervaring te maken zijn er huisregels. Door het downloaden van content en/of actief bijdragen aan PrivacyTrends.nl ga je automatisch akkoord met deze huisregels.

Algemeen

Voel je welkom om vragen te stellen, tips te geven en gebruik te maken van de tools en bronnen op deze site.

Actieve bijdrage

Houd je bij het actief bijdragen aan de volgende regels:

  1. “Speel de bal”, niet op de man/vrouw;
  2. Draag alleen iets bij als het ten goede komt aan het (bevorderen van de goede sfeer om te) leren, zowel voor jezelf als voor anderen;
  3. Blijf bij het onderwerp, blijf kort en bondig, formuleer duidelijk;
  4. Niet welkom zijn: commerciƫle boodschappen, illegale content of links hier naar, trolling, pesten, openbaar maken van persoonlijke informatie als telefoonnummers en bankrekeningnummers.

Downloaden

Houd bij het gebruik van inzichten en hulpmiddelen het volgende in de gaten:

  • Alle rechten en plichten die behoren bij het gebruik van de middelen die toegankelijk zijn via deze website, of gemirrord worden op deze website, blijven berusten bij die oorspronkelijke eigenaren onder de voorwaarden van die eigenaren. Plaatsing van een item op deze website geeft dus geen enkele garantie over de wetmatigheid van het gebruik van dat middel;
  • Ik probeer, waar relevant, naar eer en geweten de oorspronkelijke bronnen te benoemen en up-to-date te houden. Check altijd zelf bij de bron of er een nieuwere versie beschikbaar is. Is dat zo, dan is een seintje via email uiteraard zeer welkom;
  • Heb je de indruk dat er inbreuk gemaakt wordt op jouw rechten en/of rechten van derden, laat dat s.v.p.zo spoedig mogelijk via email weten;
  • De informatie is “gratis”. Keerzijde is dat gebruik van inzichten en hulpmiddelen volledig voor je eigen risico is en dat ik geen aansprakelijkheid voor directe noch indirecte schade aanvaard.

Overig

Ik behoud mij het recht voor niet in te gaan op reacties indien deze strijdig zijn met de doelstellingen van deze website. Over uitsluiting en het verwijderen van reacties wordt niet gecorrespondeerd. Klachten kun je via email aan mij richten.

Laat commentaar achter