Framing in privacy

Een overgrote meerderheid is tegen sterke encryptie. Althans, dat valt op te maken uit de berichtgeving van een onderzoek van ipsos, in opdracht van een (Amerikaanse) denktank. De gebruikte vraagstelling doet echter vermoeden dat hier in hoge mate sprake is van framing. Dat is het effect waarbij bijvoorbeeld twee logischerwijs volstrekt gelijke, maar emotioneel anders geladen formuleringen een compleet andere reactie bij de lezer oproepen. Dezelfde vragen, anders geformuleerd, zouden bij dit onderzoek waarschijnlijk volstrekt andere uitslagen geven. In een neutraal onderzoek worden deze (sterke!) psychologische effecten van framing ondervangen.

Immers, het wordt interessant als een ander onderzoek van Ipsos naast het vorige resultaat gehouden wordt: hieruit blijkt dat 78% van de internetgebruikers bang is dat hun bankaccount wordt gehackt, 62% is bang dat andere landen hun online activiteiten monitort en 72% graag wil graag dat hun data en persoonlijke gegevens fysiek op een beveiligde server in het eigen land wordt opgeslagen.

De conclusie dat sterke encryptie door de meerderheid van de mensheid als ongewenst wordt gezien is daarmee twijfelachtig. Mogelijk is er sprake van onzorgvuldigheid in het onderzoek door Ipsos, mogelijk heeft Ipsos zich met een opdracht het onderzoek in laten sturen (zorg dat de uitkomst een bepaalde richting op wijst), mogelijk is slechts een deel van de antwoorden door de opdrachtgever publicabel geacht.

Framing is een beproefd concept in het verkopen van meningen. De nieuwswaarde van een artikel is bovendien vaak omgekeerd evenredig met de mate van nuance en zorgvuldigheid. Al met al genoeg redenen om deze berichtgeving enigszins te wantrouwen.

Over de auteur

Boudewijn de Graaf
Docent studierichting Business & IT Management Hogeschool Rotterdam. Gastspreker. Eigenaar van Kronenbeeck.nl, adviesbureau voor het optimaliseren van organisaties. Brede veranderkundige, bestuurskundige, organisatiekundige en ICT achtergrond. Specialisaties: organisatieontwikkeling, privacy management, risk management.