Privacywetgeving steeds strenger

De aanvulling op de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) die het CBP uitgebreidere boetebevoegdheid geeft en stringentere eisen stelt aan de meldplicht van privacy-lekken is gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2016.

Vanuit Europa staat de GDPR (General Data Protection Regulation) in de startblokken. Opmerkelijk is de GDPR een Europese “Regulation” (Wet) en geen zoals dat tot op heden gebruikelijke “Directive” (richtlijn) is. De GDPR heeft een implementatietermijn van 2 jaar. De WBP zal dan ook tot 2018 gelden totdat deze door de GDPR wordt vervangen.

Over de auteur

Boudewijn de Graaf
Kerndocent studierichting Business & IT Management Hogeschool Rotterdam, eigenaar van Kronenbeeck.nl, zelfstandig consultant gespecialiseerd in Privacy Management. Brede veranderkundige, bestuurskundige, organisatiekundige en ICT achtergrond.