Redress-act klaar voor ondertekening door Obama

Een van de grootste zorgen van critici van het “Privacy Shield”, de nieuwe overeenkomst-in-wording die export van persoonlijke gegevens naar de USA rechtmatig moet maken, lijkt weggenomen te worden. Ook niet-Amerikanen krijgen, mits zij wonen in een land dat aan een aantal voorwaarden voldoet, dezelfde rechten als inwoners van de USA om misbruik van persoonlijke gegevens aan te vechten.

Over de auteur

Boudewijn de Graaf
Docent studierichting Business & IT Management Hogeschool Rotterdam. Gastspreker. Eigenaar van Kronenbeeck.nl, adviesbureau voor het optimaliseren van organisaties. Brede veranderkundige, bestuurskundige, organisatiekundige en ICT achtergrond. Specialisaties: organisatieontwikkeling, privacy management, risk management.