Tekst GDPR beschikbaar in het Nederlands

De volledige Nederlandse tekst van de op 8 april jl goedgekeurde nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) is hier te vinden. Deze wet zal per 25 mei 2018 volledig van kracht zijn in iedere lidstaat van de EU.

De GDPR betreft niet de verwerking van de persoonlijke informatie in het kader van de veiligheid en justitie. De richtlijn die de basis vormt voor de nationale wetgeving op het gebied van veiligheid en justitie van de lidstaten van de EU is hier te vinden. Per 6 mei 2018 dient de wetgeving van iedere lidstaat aan deze richtlijn te voldoen.

Over de auteur

Boudewijn de Graaf
Docent studierichting Business & IT Management Hogeschool Rotterdam. Gastspreker. Eigenaar van Kronenbeeck.nl, adviesbureau voor het optimaliseren van organisaties. Brede veranderkundige, bestuurskundige, organisatiekundige en ICT achtergrond. Specialisaties: organisatieontwikkeling, privacy management, risk management.