Tekst GDPR beschikbaar in het Nederlands

De volledige Nederlandse tekst van de op 8 april jl goedgekeurde nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) is hier te vinden. Deze wet zal per 25 maart 2018 volledig van kracht zijn in iedere lidstaat van de EU.

De GDPR betreft niet de verwerking van de persoonlijke informatie in het kader van de veiligheid en justitie. De richtlijn die de basis vormt voor de nationale wetgeving op het gebied van veiligheid en justitie van de lidstaten van de EU is hier te vinden. Per 6 mei 2018 dient de wetgeving van iedere lidstaat aan deze richtlijn te voldoen.

Over de auteur

Boudewijn de Graaf

Kerndocent studierichting Business & IT Management Hogeschool Rotterdam, eigenaar van Kronenbeeck.nl, zelfstandig consultant gespecialiseerd in Privacy Management.

Brede veranderkundige, bestuurskundige, organisatiekundige en ICT achtergrond.