TISA heeft zware privacy-consequenties

TISA (Trade In Services Agreement), in veel opzichten een dienstverlening-zusje van haar handelsgoederen-broertje TTIP, lijkt vergaande privacy-consequenties te hebben. Mocht TISA doorgaan, dan mogen de EU-landen niet langer eisen dat gegevensbewerking en -opslag van persoonlijke informatie binnen de Nationale en/of Europese territoriale grenzen geschiedt. Letterlijk bevat het gelekte TISA document de volgende zinssnede:

“No Party may require a service supplier, as a condition for supplying a service or investing in its territory, to: (a) use computing facilities located in the Party’s territory,”

Op dit moment is het binnen de EU wettelijk geregeld dat persoonlijke gegevens niet geëxporteerd mogen worden buiten de EU-grenzen, tenzij gegarandeerd is dat de bescherming van de geëxporteerde persoonlijke gegevens minimaal gelijk is aan die binnen de EU.

Over de auteur

Boudewijn de Graaf
Docent studierichting Business & IT Management Hogeschool Rotterdam. Gastspreker. Eigenaar van Kronenbeeck.nl, adviesbureau voor het optimaliseren van organisaties. Brede veranderkundige, bestuurskundige, organisatiekundige en ICT achtergrond. Specialisaties: organisatieontwikkeling, privacy management, risk management.