Transatlantische privacy-handreikingen

Een groep vooraanstaande privacy-experts heeft in het rapport “building bridges” tien manieren beschreven waarop de privacy van individuen in het verkeer tussen de EU en de USA beter beschermd kan worden. Zij suggereren:

  • intensiveer de samenwerking tussen de Amerikaanse FCE en de Europese WP29;
  • kom tot een eenvoudig bruikbare technische standaard waarmee mensen hun vrije keus tot delen van hun PI kunnen aangeven en afdwingen;
  • kom tot een heldere, internationale standaard voor privacyverklaringen van bedrijven;
  • maak internationale PI-klachtenafhandeling voor individuen eenduidig en transparant;
  • uniformeer de wijze van – en rapportage over – de toegang van overheden tot opgeslagen PI bij bedrijven;
  • benoem expliciet de best practices om PI te de-identifieren en stem dit tussen de USA en EU af;
  • harmoniseer het omgaan met data-lekken;
  • harmoniseer het bepalen wie de “verantwoordelijke” voor wat precies is (accountability);
  • zorg, naast de in bullet 1 genoemde samenwerking, voor betere samenwerking en platformen tussen EU en US overheden op het gebied van privacy;
  • werk samen aan privacy research programma’s.

Deze maatregelen kunnen grotendeels al binnen de bestaande kaders worden uitgevoerd.

Over de auteur

Boudewijn de Graaf
Kerndocent studierichting Business & IT Management Hogeschool Rotterdam, eigenaar van Kronenbeeck.nl, zelfstandig consultant gespecialiseerd in Privacy Management. Brede veranderkundige, bestuurskundige, organisatiekundige en ICT achtergrond.