Trendbreuk privacy-visie USA?

Er lijkt bij de Federal Communications Commission (FCC) een visie te zijn geboren die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de Privacybescherming in de USA. En daarmee, gezien de recente Redress-act, ook voor Europeanen wiens gegevens in de USA zijn opgeslagen.

In een uitgebreid artikel van Tom Wheeler, voorzitter van de Amerikaanse FCC, onderbouwt hij nieuwe voorstellen expliciet met de zin “It’s your data!”. De FCC is de belangrijkste toezichthouder op het gebied van de communicatie in de USA. De FCC stelt voor dat internet service providers (ISP’s) alleen gegevens van klanten mogen verzamelen en verkopen na toestemming van die klant. Het is tenslotte data van de klant.

In de USA is de regelgeving rond privacy anders opgezet dan in Europa. In Europa is er één, van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens afgeleide, basiswetgeving. Alle andere wetgeving op het gebied van privacy, zowel voor overheden als voor private organisaties, is hierop gebaseerd en wordt hieraan getoetst. In de USA wordt uitgegaan van zelfregulering en kennen specifieke branches (“Sectors”) een eigen privacy-framework. De Federal Trade Commission (FTC) houdt in de gaten of bedrijven zich houden aan a) wat je als burger minimaal zou mogen verwachten en b) wat het bedrijf zelf, en/of de brancheorganisatie, middels het sector-framework beloofd.

Het uitgangspunt dat de burger zelf eigenaar is van de gegevens die over hem/haar zijn opgeslagen (“aka Habeas Data”) is zowel voor de USA als Europa niet vanzelfsprekend. In landen als Argentinië, Colombia en de Filipijnen vormt dit uitgangspunt wel de basis voor de privacy-wetgeving. Aka Habeas Data kan in potentie een universele basis bieden voor het lappendeken aan privacy-frameworks in de USA en zo de onderlinge harmonisatie tussen de frameworks bevorderen.

In hoeverre de FCC met “It’s your data!” gesteund wordt door de FTC is onduidelijk. Wel is duidelijk dat de ISP’s niet staan te springen om de nieuwe voorstellen in te voeren. Het zou de communicatie-sector oneerlijke concurrentie ten opzichte van dataverzamelaars uit andere branches, zoals Google, opleveren. En bovendien zou het een voorportaal zijn voor meer regulering, iets wat in de USA over het algemeen als onwenselijk wordt gezien.

Over de auteur

Boudewijn de Graaf
Docent studierichting Business & IT Management Hogeschool Rotterdam. Gastspreker. Eigenaar van Kronenbeeck.nl, adviesbureau voor het optimaliseren van organisaties. Brede veranderkundige, bestuurskundige, organisatiekundige en ICT achtergrond. Specialisaties: organisatieontwikkeling, privacy management, risk management.