Verzekeraars over big data en privacy

Verzekeraars zien geld liggen als het gaat om het gebruiken van gegevens voor het bepalen van premies.

Het betreft zowel gegevens die expliciet door personen zijn verstrekt, als gegevens die “heimelijk” vergaard zijn via internet, mobiele telefoon, “slimme” apparatuur en sensoren. Hoewel verzekeraars zelf geen probleem zien in bijvoorbeeld het verhogen van premies van mensen die geen volgkastje in hun auto willen (“want dat zullen de slechte rijders zijn”), zijn de Autoriteit Persoonsgegevens en Bits Of Freedom minder enthousiast. Bezwaren zijn onder meer het ondergraven van het solidariteitsbeginsel, function creep met betrekking tot de verzamelde data en de vraag of een akkoord wel echt vrijwillig wordt gegeven als niet-akkoord betekent dat je veel meer moet betalen.

Over de auteur

Boudewijn de Graaf
Docent studierichting Business & IT Management Hogeschool Rotterdam. Gastspreker. Eigenaar van Kronenbeeck.nl, adviesbureau voor het optimaliseren van organisaties. Brede veranderkundige, bestuurskundige, organisatiekundige en ICT achtergrond. Specialisaties: organisatieontwikkeling, privacy management, risk management.