Wet “Meldplicht Datalekken”: 26 mei in de Eerste Kamer

De behandeling van de “Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid CBP” wordt door de Eerste Kamer op 26 mei plenair besproken. De Eerste Kamer Commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 19 mei een eindverslag gepubliceerd, waarin zij aangeeft dat met de beantwoording van de vragen door Staatssecretaris Dijkhoff de wet klaar is voor plenaire bespreking.

In het memorie van antwoord met Dijkhoff op dat de meeste vragen gesteld waren rond de criteria waarmee bepaald kan worden welke datalekken nu wel en welke niet gemeld moeten worden. Het memorie van antwoord gaat hier uitgebreid op in.

Daarnaast houdt de Staatssecretaris vast aan de mogelijkheid dat de bestuurlijke boete die het CBP mag opleggen bij overtreding van de Privacy-wetgeving in brede zin, maximaal 10% van de jaaromzet van de rechtspersoon kan zijn. Dit maakt dat de veel geciteerde bovengrens van €810.000,- aan boete voor grote organisaties niet de absolute bovengrens is.

Over de auteur

Boudewijn de Graaf
Kerndocent studierichting Business & IT Management Hogeschool Rotterdam, eigenaar van Kronenbeeck.nl, zelfstandig consultant gespecialiseerd in Privacy Management. Brede veranderkundige, bestuurskundige, organisatiekundige en ICT achtergrond.