BSN is een bijzonder persoonsgegeven…

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft diverse organisaties aangesproken op het onterecht gebruik van het BSN-nummer. Een BSN-nummer is een bijzonder persoonsgegeven, net als bijvoorbeeld ras en geloof, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens gelden extra zware eisen….
Lees meer

“Straks bepaalt Google de Europese privacy wetgeving”

Greenpeace heeft deze week de voorlopige inhoud van het “TransAtlantic Trade and Investment Partnership” (TTIP) gelekt. Het document is te lezen als een machtsgreep van de internationale “big business”. Hoewel niet het gehele document gelekt is, zijn met betrekking tot…
Lees meer

De WBP GDPR-proof implementeren

Stel, je werkt voor een Nederlands bedrijf en je hebt de opdracht om je organisatie privacy-compliant te maken. Op dit moment is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) dan je belangrijkste inspiratiebron. Maar hoe ga je om met de inmiddels goedgekeurde…
Lees meer

Tekst GDPR beschikbaar in het Nederlands

De volledige Nederlandse tekst van de op 8 april jl goedgekeurde nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) is hier te vinden. Deze wet zal per 25 maart 2018 volledig van kracht zijn in iedere lidstaat van de EU. De GDPR betreft niet…
Lees meer

Verzekeraars over big data en privacy

Verzekeraars zien geld liggen als het gaat om het gebruiken van gegevens voor het bepalen van premies. Het betreft zowel gegevens die expliciet door personen zijn verstrekt, als gegevens die “heimelijk” vergaard zijn via internet, mobiele telefoon, “slimme” apparatuur en…
Lees meer

WP29: Privacy Shield mogelijk (nog) niet akkoord

De WP29 gaat de komende vergadering waarschijnlijk geen steun geven aan het Privacy Shield, aldus een gelekt document. Het Privacy Shield zou het ongeldig verklaarde Safe Harbour Agreement vervangen, waarmee betrekkelijk eenvoudig persoonlijke informatie naar de USA geëxporteerd kan worden….
Lees meer

Uitspraak Minister Plasterk houdbaar?

In antwoord op de vragen van de Kamerleden Veldman en De Caluwé (beiden VVD) en Oosenbrug (PvdA) over het bericht ‘beveiliging tientallen gemeentesites lek: persoonsgegevens niet veilig’ aan Minister Plasterk (BZK) antwoordt de minister: “..Mij zijn dus geen gemeenten bekend…
Lees meer

Privacy – doe het zelf

Als je voor het beschermen van je privacy niet volledig vertrouwt op overheid en bedrijfsleven, kun je hier een uitgebreid en up-to-date arsenaal aan privacy-bevorderende apps, tools, programma’s en diensten vinden. Zowel voor mobiele telefoon, PC’s en servers als netwerkapparatuur.

Tijdlijn GDPR (EPV): vinger aan de pols

Veel Nederlandse organisaties worstelen nog met de onlangs aangepaste Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Toch zal de nieuwe Europese privacy wetgeving, de Europese Privacy Verordening (EPV) ofwel General Data Protection Regulation (GDPR), naar verwachting al begin 2018 van kracht worden en…
Lees meer

Framing in privacy

Een overgrote meerderheid is tegen sterke encryptie. Althans, dat valt op te maken uit de berichtgeving van een onderzoek van ipsos, in opdracht van een (Amerikaanse) denktank. De gebruikte vraagstelling doet echter vermoeden dat hier in hoge mate sprake is…
Lees meer