WP29: Privacy Shield mogelijk (nog) niet akkoord

De WP29 gaat de komende vergadering waarschijnlijk geen steun geven aan het Privacy Shield, aldus een gelekt document. Het Privacy Shield zou het ongeldig verklaarde Safe Harbour Agreement vervangen, waarmee betrekkelijk eenvoudig persoonlijke informatie naar de USA geëxporteerd kan worden….
Lees meer

Uitspraak Minister Plasterk houdbaar?

In antwoord op de vragen van de Kamerleden Veldman en De Caluwé (beiden VVD) en Oosenbrug (PvdA) over het bericht ‘beveiliging tientallen gemeentesites lek: persoonsgegevens niet veilig’ aan Minister Plasterk (BZK) antwoordt de minister: “..Mij zijn dus geen gemeenten bekend…
Lees meer

Privacy – doe het zelf

Als je voor het beschermen van je privacy niet volledig vertrouwt op overheid en bedrijfsleven, kun je hier een uitgebreid en up-to-date arsenaal aan privacy-bevorderende apps, tools, programma’s en diensten vinden. Zowel voor mobiele telefoon, PC’s en servers als netwerkapparatuur.

Tijdlijn GDPR (EPV): vinger aan de pols

Veel Nederlandse organisaties worstelen nog met de onlangs aangepaste Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Toch zal de nieuwe Europese privacy wetgeving, de Europese Privacy Verordening (EPV) ofwel General Data Protection Regulation (GDPR), naar verwachting al begin 2018 van kracht worden en…
Lees meer

Framing in privacy

Een overgrote meerderheid is tegen sterke encryptie. Althans, dat valt op te maken uit de berichtgeving van een onderzoek van ipsos, in opdracht van een (Amerikaanse) denktank. De gebruikte vraagstelling doet echter vermoeden dat hier in hoge mate sprake is…
Lees meer

Gemeentewet cameratoezicht uitgebreid

Per 1 juli 2016 kunnen Gemeenten ook cameratoezicht in de openbare ruimte uitvoeren met mobiele camera’s, zoals drones. Om dat mogelijk te maken is de Gemeentewet aangepast. Tot op heden was cameratoezicht alleen toegestaan met camera’s die “nagelvast” waren bevestigd….
Lees meer

Hoe werkt de online handel van databrokers?

In “De Correspondent” staat een interessant artikel over de wijze waarop gegevens van Nederlanders door meer dan honderd commerciële organisaties worden verzameld, gedeeld en gebruikt. Een aanrader!

Trendbreuk privacy-visie USA?

Er lijkt bij de Federal Communications Commission (FCC) een visie te zijn geboren die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de Privacybescherming in de USA. En daarmee, gezien de recente Redress-act, ook voor Europeanen wiens gegevens in de USA zijn opgeslagen….
Lees meer

Privacy functie verschuift verder uit de juridische hoek…

De plaats waar Privacy Officers organisatorisch thuis horen is wereldwijd aan het verschuiven. Volgens een onderzoek van de IAPP en TRUSTe onder 550 professionals is 60% (nog steeds) bij een stafafdeling Juridische Zaken ondergebracht. Opkomend zijn de stafdiensten Human Resources,…
Lees meer

Hacken: ben je niet niet technisch? Dan vraag je het toch gewoon?

Bij hacken denk je onwillekeurig aan technici die met slimme algoritmen, technieken en tools de ICT-infrastructuur kraken. Maar het kan ook anders. Social engineering, aanvallen waarbij slachtoffers door misleiding “vrijwillig” hun inloggegevens geven, wordt door experts als grootste bedreiging gezien….
Lees meer