Europese toezichthouders voeren de druk op

Alle export van persoonlijke informatie gebaseerd op het Safe Harbour Agreement is vanaf 6 oktober 2015 onwettelijk geworden. Eind januari 2016 gaat het CBP actief handhaven. De artikel 29 werkgroep, waar aan (onder meer) alle Europese nationale privacy toezichthouders deel…
Lees meer

Safe Harbour niet meer valide

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie vandaag, 6 oktober 2015, maakt het exporteren van persoonsgegevens uit de EU naar de US onder het Safe Harbour Agreement vanaf vandaag illegaal. Hoewel het stof nog moet neerdalen, zijn de gevolgen…
Lees meer

(Nooit) inloggen met biometrische gegevens?!

Het idee om in te loggen met een kenmerk van jezelf, met biometrische gegevens (een Bio-kenmerk) dus, lijkt aantrekkelijk. Wat is er makkelijker en veiliger dan inloggen op basis van een scan van je iris, je netvlies, je stem, vingerafdruk,…
Lees meer

Safe Harbour verder op losse schroeven

De persoonsgegevens van Europeanen worden in de Verenigde Staten onvoldoende beschermd. Aldus het advies van de Advocaat Generaal Yves Bot van het Europese Hof van Justitie aan dit hoogste Europese rechtsprekende orgaan. Hiermee krijgt het huidige Safe Harbour verdrag, op…
Lees meer

Richtsnoeren nieuwe WBP open voor commentaar

Het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) heeft een document gepubliceerd waarin zij toelicht hoe zij organisaties gaat houden aan de recente aanpassingen in de privacy-wetgeving. Deze aanpassingen gaan per 1 januari 2016 in, waarbij de meest opvallende wijzigingen a) de meldplicht…
Lees meer

Ethiek en Privacy, een nieuwe invalshoek…

Niet alles wat wettelijk is toegestaan, is daarmee ook “wenselijk”, “netjes”, “eerlijk” of “goed”. De wetgever rent bijna per definitie op enige afstand achter de snelle innovaties aan en in het “gat” wat zo getrokken wordt, ontstaan soms twijfelachtige praktijken….
Lees meer

Vreemde mogendheid kijkt mee… en dat is wettelijk geregeld

Alle (!) officiële persoonlijke gegevens van iedere (!) Nederlandse burger,  kunnen door de Amerikaanse overheid opgevraagd worden. Dus ook gegevens van onze politici, bestuurders, ondernemers, ordehandhavers, spionnen en rechters, et cetera. En dat geheel volgens de wet. Dat valt op…
Lees meer

Virtuele dood en geboorte als hack

Het proces om iemand dood te verklaren, of om een geboorte aan te melden, is in veel landen (te) simpel te hacken, aldus Chris Rock. De redenen om deze zwakheid in het proces te willen gebruiken zijn legio. Van het…
Lees meer

Meldplicht datalekken: wat te doen als….

Bij de Gemeente Leiden is een ambtenaar gestraft omdat deze veelvuldig (!) gegevens raadpleegde waar hij/zij niets mee van doen had. De identiteit van deze ambtenaar is geheim gehouden. Het goede nieuws is dat de ingerichte administratieve controle, het geregeld…
Lees meer

Privacy-purist en Data-delver vinden elkaar

WSJ meldt een op het eerste gezicht nogal onverwacht partnership. Google, bekend om zijn ongekende honger naar meer data, is een samenwerking aangegaan met Silent Circle, de privacy-puristische leverancier van onder andere de Blackphone. Beide bedrijven hebben elkaar gevonden op…
Lees meer