Privacy-purist en Data-delver vinden elkaar

WSJ meldt een op het eerste gezicht nogal onverwacht partnership. Google, bekend om zijn ongekende honger naar meer data, is een samenwerking aangegaan met Silent Circle, de privacy-puristische leverancier van onder andere de Blackphone. Beide bedrijven hebben elkaar gevonden op…
Lees meer

Safe Harbour gered?

Volgens persbureau Reuters is de revisie van de Safe Harbour regeling op een oor na gevild. Het Safe Harbour Agreement, dat het voor Europese bedrijven mogelijk maakte persoonsgegevens door een Amerikaans bedrijf te laten verwerken, staat al enige tijd onder…
Lees meer

Windows 10: privacy-onvriendelijk by default

Microsoft heeft met de introductie van Windows 10 een duidelijke keuze gemaakt om klanten te laten betalen met hun privacy. Niet alleen de algemene voorwaarden doen, en deden, menigeen de wenkbrauwen fronsen. Een snelle inspectie na installatie laat zien dat…
Lees meer

GDPR geen gelopen race

De Europese regeringen vinden de eerder voorgestelde Europese Privacywetgeving te streng. Dat valt op te maken uit het voorstel voor de verordening die de ministers van Justitie in de Raad van de Europese Unie hebben opgesteld. Belangrijke voorgestelde afzwakkingen van…
Lees meer

Hack van Amerikaanse overheid gigantisch

De daadwerkelijke omvang van┬áde recente hack van het Office of Personal Management van de Amerikaanse overheid begint steeds duidelijker te worden, nu bij een onderzoek na een eerste hack ook een tweede werd ontdekt. Samengevat: Opgeslagen data was niet encrypted;…
Lees meer

Vooruitblik: de GDPR in hoofdlijnen

De General Data Protection Regulation (GDPR) wordt een Europa-brede wet die de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) naar verwachting per 2018 zal vervangen. Volgens het meest recente tijdpad wordt de GDPR per 1 januari 2016, met een implementatietermijn van 2…
Lees meer

Privacywetgeving steeds strenger

De aanvulling op de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) die het CBP uitgebreidere boetebevoegdheid geeft en stringentere eisen stelt aan de meldplicht van privacy-lekken is gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2016. Vanuit Europa staat…
Lees meer

Smartphone-settings: jongeren beschermen hun privacy beter

Een Duits onderzoek van telecombedrijf Bitkom naar het gebruik van smartphones, wijst er op dat jongeren hun privacy-settings aanzienlijk vaker aanpassen dan ouderen. Veranderingen, zoals het uitzetten van microfoons, toegangsbeperking tot contacten, foto’s en locatiegegevens, werd door respondenten tussen de…
Lees meer

Gemeenten niet zo net met Suwinet

Het gebruik van Suwinet, een systeem waarin voor Gemeenteambtenaren data van verschillende overheidsinstanties te raadplegen is, voldoet niet aan de Privacynormen. Sommige Gemeenten geven derden zoals incassobureau’s toegang. Ook is het systeem misbruikt om bijvoorbeeld adresgegevens van blijf-van-mijn-lijf bewoners te…
Lees meer